Bakterielle Infektionen


Medikamentennamen Wirkstoffe Preise
Amoxil Amoxicillin Preis
Augmentin Amoxicillin/clavulansäure Preis
Bactrim Cotrimoxazol Preis
Cipro Ciprofloxacin Preis
Flagyl Metronidazol Preis
Zithromax Azithromycin Preis
Amoxicillin Generika Amoxicillin Preis
Amoxicillin/clavulansäure Generika Amoxicillin/clavulansäure Preis
Azithromycin Generika Azithromycin Preis
Ciprofloxacin Generika Ciprofloxacin Preis
Metronidazol Generika Metronidazol Preis
Cotrimoxazol Generika Cotrimoxazol Preis

Die Medikations-Datenbank